Votre choix

Pour maximiser les chances de trouver une correspondance, nous vous demandons de soumettre 3 choix.
Choisissez autant de stages d'immersion que vous le souhaitez, puis faites-les glisser dans l'ordre de votre choix.
Mettez votre favori en haut de la liste. Vous pouvez supprimer les lieux de stages en cliquant sur la croix.
  Pour choisir les lieux, cliquez sur « Choisir » dans la liste ci-dessous.

  Liste des stages d'immersion

  Organisation Equipe Secteur Trier par ordre décroissant Groupe cible Langue Description
  vdab brussel arbeidsbemiddeling begeleiding van brusselse werkzoekenden naar werk en opleiding Adultes Néerlandais de kijkstage kan afhankelijk van de noden van de deelnemers ingevuld worden, graag bespreken we vooraf de mogelijkheden Lire Choisir
  Eigen Kracht Centrale vzw Burgerinitiatief/ vrijwilligersorganisatie ondersteuning van (gezinnen met) kinderen en/of jongeren Enfants et adolescents Néerlandais Op het ogenblik van deze kandidaatstelling is nog niet helemaal duidelijk welke activitetien mogelijk zullen zijn.
  We denken nu aan de opleiding voor vrijwilligers die doorgaat in Brussel op 17, 18 en 25 maart, meelopen met een vorming voor hulpverleners of andere.
  Zodra iemand zich kandidaat stelt overlopen we de mogelijkheden
  Lire Choisir
  Macadam asbl Dispositif d'accueil de jour Aide aux sans-abri Enfants et adolescents, Adultes Français - Présentation de l'asbl

  - Visite des locaux, rencontre de l'équipe

  - Explication des modalités d'accueil

  - Partage de constats/expériences
  Lire Choisir
  CIG De Vogelzang Aide aux familles Enfants et adolescents, Adultes Néerlandais Kennismaken met de werking van het CIG Lire Choisir
  Expertisecentrum Waardig Levenseinde W.E.M.M.E.L. Supportief palliatief dagcentrum TOPAZ - Palliatieve thuisequipe Omega Santé physique Adultes Néerlandais We zouden mensen willen laten kennismaken met de gehele werking van het Expertiscentrum Waardig Levenseinde door hen te informeren welke organisaties er betrokken zijn en zich in het gebouw bevinden. Specifiek zouden de mensen ook kunnen een dagje meevolgen in het supportief palliatief dagcentrum TOPAZ of de palliatieve thuisequipe Omega. Er zijn dus zeker meerdere mensen welkom gedurende de gehele kijkstageperiode. Lire Choisir
  Wijkgezondheidscentrum Medikuregem Santé physique Enfants et adolescents, Adultes Néerlandais, Français bezoek aan Medikuregem, uitwisseling over de doelstellingen en werking van het geheel Lire Choisir
  Solidaris Brabant Frontoffice 1000 Brussel Santé physique Adultes Néerlandais, Français Volgen cliëntencontacten Lire Choisir
  Solidaris Brabant Frontoffice 1060 St-Gillis Santé physique Adultes Néerlandais, Français Volgen cliëntencontacten Lire Choisir
  Solidaris Brabant Frontoffice 1040 Etterbeek Santé physique Adultes Néerlandais, Français Volgen cliëntencontacten Lire Choisir
  Centres Médicaux César De Paepe Centre Médical César De Paepe de Saint-Gilles Santé physique Enfants et adolescents, Adultes Français - Rencontre avec le personnel ;
  - Présentation plus détaillée de la structure ;
  - Tour des locaux et rencontre avec les prestataires présents ;
  - Suivi du trajet type d'un patient dans notre Centre (accueil, soin, facturation) ;
  Lire Choisir
  Hôpital Universitaire Des enfants Reine Fabiola L’Unité de jeunes adolescents âgés de 8 à 14 ans Santé mentale Enfants et adolescents Français Arrivée à l'unité à 8h30
  Accueil par l'inf de chef ( El Abdellaoui A.)
  Participation et immersion au dispositif de soin par la participation aux ateliers
  Débrief en fin de journée
  Lire Choisir
  CGG Brussel Deelwerking Houba - preventiewerk TAD Santé mentale Enfants et adolescents, Adultes Néerlandais Een interactieve sessie over ons aanbod. Lire Choisir
  vzw Mandragora Santé mentale Adultes Néerlandais, Français -je krijgt een korte uitleg van onze werking.
  -vervolgens kun je deelnemen aan één van de activiteiten van de begeleiders: huisbezoek, huisvergadering, samen koken, een activiteit van het activiteitenprogramma volgen, ...
  Lire Choisir
  HUDERF Service de Psychiatrie du bébé, de l'enfant, de l'adolescent, du jeune adulte HUB, site Laeken et Erasme Santé mentale Enfants et adolescents Français immersion dans les équipes de soins d'hospitalisation complètes ou de jour: 1 jour
  Pour le CRA 1/2 journée
  Lire Choisir
  Hubbie vzw residentiële werking Logement Adultes Néerlandais, Français Bezoek aan één van de woonhuizen waar de bewoners 24/24u begeleiding krijgen. Lire Choisir
  Kind en Gezin (Opgroeien) lokaal team Brussel-Zuid Aide à la jeunesse Enfants et adolescents Néerlandais meegaan op huisbezoek, bijwonen van zitting op consultatiebureau. Lire Choisir
  CAW Brussel JAC Aide à la jeunesse Enfants et adolescents Néerlandais, Français De stagiair kan de permanentie meevolgen. Elke Namiddag (ma-vrij)
  Jongeren in een traject van woonbegeleiding kunnen langskomen om te werken aan hun project. Er is een collega om hen bij te staan en er is telefoon en laptop ter beschikking. De collega-permanent kan dan ook andere doelstellingen van het JAC toelichten.
  Lire Choisir
  SAAMO Brussel vzw Maatschappelijk opbouwwerk Adultes Néerlandais, Français We starten met een algemene presentatie van SAAMO Brussel. Wat is opbouwwerk en wat voor projecten lopen er momenteel.
  Vervolgens voorzien we de mogelijkheid om in te zoomen en/of mee te draaien in enkele projecten. Onze activiteitenplanning voor de periode van de kijkstages ligt nog niet vast, dus het detail hiervan volgt later. Maar dit houdt in dat er in projecten hetzij een voorstelling/kennismaking met project wordt voorzien, hetzij de mogelijkheid om mee te lopen tijdens een activiteit met doelgroep. // Nous commencerons par une présentation générale de SAAMO Bruxelles. Qu'est-ce que le travail communautaire et quels types de projets sont actuellement en cours.
  Nous offrons ensuite la possibilité de faire connaissance et/ou de participer à certains projets. Notre planning d'activités pour la période des stages n'est pas encore fixé, donc les détails suivront plus tard. Mais cela signifie que les projets fourniront soit une introduction au projet, soit l'opportunité de participer à une activité avec le groupe cible.
  Lire Choisir
  WZC Parkhof - Lokaal Bestuur Machelen woonzorgcentrum Seniors Adultes Néerlandais - algemene rondleiding
  - meelopen met het desbetreffende personeelslid van jobkeuze
  Lire Choisir
  WZC Parkhof - Lokaal Bestuur Machelen woonzorgcentrum Seniors Adultes Néerlandais Meedraaien in het woonzorgcentrum op de bewonersafdeling voor bewoners met/ zonder dementie of het dagverzorgingscentrum Lire Choisir
  Ter Ursulinen OCMW Brussel Seniors Adultes Néerlandais, Français Voorstelling van visie en rondleiding. Eventueel met deelname aan een activiteit of project Lire Choisir
  LD³ vzw LDC MIRO Seniors Adultes Néerlandais, Français Dat kan alle kanten uit. Van gewoon informeren tot participeren. Dat hangt af van stagiair tot stagiair. Lire Choisir
  Wijkhuis Chambery Lokaal Dienstencentrum Chambery Seniors Adultes Néerlandais, Français Het beleven van het dagelijks gebeuren in het Lokaal Dienstencentrum. Lire Choisir
  Vzw Zonnelied Cluster Brussel AC De Korf Personnes en situation de handicap Adultes Néerlandais Het mee begeleiden van activiteiten voor onze gasten Lire Choisir
  Campus Heemschool buitengewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, MFC (in transitie) Personnes en situation de handicap Enfants et adolescents Néerlandais We voorzien een eerste kennismaking + rondleiding.
  Op aanvraag kan er ook meegedraaid worden in een klas en/of leefgroep.
  Lire Choisir
  MPC Sint-Franciscus Ter Linde Anderlecht Personnes en situation de handicap Adultes Néerlandais Een avondje meedraaien in de groep. Lire Choisir
  MPC Sint Franciscus Toop Minderjarigen Personnes en situation de handicap Enfants et adolescents Néerlandais Meedraaien in onze vakantie of woensdagnamiddagopvang.
  Dit omvat een gespecialiseerd, ontwikkelingsstimulerend aanbod voor jongeren tussen 12 en 21 jaar met een matig tot ernstig verstandelijke beperking.
  Samen activiteiten doen, kennismaking met de werking
  Lire Choisir
  Centrum Ambulate Diensten De Werklijn Personnes en situation de handicap Adultes Néerlandais Deelnemen aan de teamvergadering, uitleg over onze werking en bestaande projecten bij de Werklijn. Lire Choisir
  MPC - Sint Franciscus TOOP +21 Personnes en situation de handicap Adultes Néerlandais Meevolgen clientmomenten. Huisbezoeken (duren max 2uur), kookavonden,... Lire Choisir
  Campus Heemschool Personnes en situation de handicap Enfants et adolescents Néerlandais Korte voorstelling van de campus (virtueel of fysiek).
  Ervaringsbezoek in de klassen en leefgroepen, afhankelijk van het interessegebied van de bezoeker (fysiek).
  Lire Choisir
  ASBL Les Pissenlits promotion de la santé Promotion de la Santé Adultes Français présentation de la démarche communautaire et des déterminants sociaux de la santé
  présentation des différentes activités de l'ASBL Les Pissenlits
  illustration par la présentation de 2 outils : la brochure PAIN SANTE et le JOURNAL INTIME D UN GROUPE DE FEMMES
  échanges et discussions/questions
  idéalement un jour entre le 17 et le 28 avril 2023.
  Lire Choisir